Malá galerie

 

Program

2022

 • leden:
  Autorská volná tvorba
 • únor:
  NÁ DO BA – prezentace objektů vzniklých v ZS 21/22 v rámci semináře Prostorová tvorba – keramika – design I., pod vedením dr. Josefa Lorence (8. 2. – 21. 2. 2022)
 • únor – duben:
  autorská tvorba Barbory Mouchové, studentky navazujícího magisterského dvouoborového studia (22. 2. – 1. 4. 2022)
 • duben – květen:
  Výklad – malby městských exteriérů, plenér studentů 3. ročníku (5. 4. – 19. 4. 2022)
  Id – prezentace intermediální tvorby na téma Identita, pod vedením dr. Petra Brožky (19. 4. – 3. 5. 2022)
 • květen – září:
  prezentace výstupů z plenéru z LS 22 (17. 5. – 30. 9. 2022)
 • říjen – listopad:
  prezentace grafických výstupů pod vedením Mgr. Nikoly Příhodové (konkrétní termín bude upřesněn)
 • prosinec:
  základy kresby a malby (1. a 2. ročníky) pod vedením doc. Lenky Vilhelmové, dr. Karla Řepy a MgA. Petry Vichrové (konkrétní termín bude upřesněn)

 

2021

Vzhledem k přetrvávající složité epidemiologické situaci v ČR a uzavření galerií je program Malé galerie též omezen na online prezentaci jednotlivých projektů, jejichž průběh bude upravován podle momentálních možností.

Předpokládaný program:

 • duben – PROMĚNA
 • květen – Barbora Mouchová – grafická tvorba
 • červen – Plenér studentů KVV Jana Procházky a Jaroslava Svobody
 • září – Prezentace výsledků tvorby studentů v rámci distanční výuky

Další program bude upřesněn.

 

2020

 • únor – Výsledky tvorby 1. ročníků z ateliérů kresby a malby (vedoucí Petra Vichrová, Iveta Bradáčová, Barbora Heřmanová)
 • březen/ duben – Experimentální grafika a autorská kniha (vedoucí Lenka Vilhelmová)
 • květen/srpen – přestávka ve výstavní činnosti z důvodu epidemiologické situace v ČR, rekonstrukce galerie
 • září/říjen – Plenér 2020 – výsledky z jarního plenéru studentů KVV Jana Procházky a Jaroslava Svobody
 • říjen/listopad – Autorská tvorba studenta KVV Davida Kadlece
 • prosinec – Abstrakce. Výsledky tvorby 3. ročníku bakalářského studia z ateliéru malby (vedoucí Olga Divišová)

 

2019

 • leden/ únor – Otevřené dveře, výstava studentů prvního ročníku bakalářského studia na KVV
 • březen – Ateliérové procesy, výstava tvorby studentů v rámci předmětů KVV/AUK, KVV/IGTU1, KVV/KTV, KVV/DP (vedené Lenkou Vilhelmovou)
 • duben – O grafice, výstava studentské tvorby v ateliéru grafiky (vedoucí Barbora Heřmanová)
 • květen–srpen – Fenomén prostoru, výstava studentské tvorby v rámci výuky prostorové tvorby a grafiky (vedoucí Olga Divišová)
 • listopad /leden 2020 – Putovní tvůrčí dílny – časosběrný výtvarný projekt KVV PF JU ve spolupráci se ZUŠ Kolín, ZUŠ Sedlčany, ZŠ Zásmuky a Gymnáziem P. Bezruče Frýdek-Místek

 

2018

 

2017

 • Rytmus a jeho rysy při hledání abstraktních forem (výsledky sochařského workshopu)
 • Experimentální grafika, semestrální práce na téma "Paměť"
 • Grafická tvorba – studentské realizace
 • "Kreslířský maraton", ilustrátorský workshop pracoval s textem povídky "Vrána", happening studentů katedry výtvarné výchovy spolu s katedrou anglického jazyka a literatury, zahraniční hosté: malíř, grafik Gabor Rosko z Maďarska a spisovatel-autor povídky, Zen Hae z Indonezie
 • "Čítárna" doprovodná výstava k výstavě v galerie D9 "Limity", ilustrace – originály a jejich realizace Petra Sládka

 

2016

 • Figurální malba II, semestrální práce k tématu výročí konce 2. sv. války "Rodinné příběhy"
 • Studie a stylizace organických forem
 • Historie – Kniha – Antikniha
 • Osm obrazů Romana Kubičky
 • Kreslení na učitelském ústavu v Českých Budějovicích
 • Aktivní krajina
 • Grafická tvorba/Konceptuální tvorba – studentské realizace
 • Abstrakce? (práce studentů NFMU1)

 

2015

 • Reliéfní portrét s písmem a návrhové kresby (3. roč. bc. studia)
 • Socha jako design – design jako socha (2. roč. nav. studia)
 • Výstupy semináře Intermediální tvorba (1. roč. nav. studia)
 • Hostina u Trimalchiona – výtvarné práce studentů KVV z předmětu Experimentální grafika
 • Ab ovo – výstava studijních prací posluchaček a posluchačů bakalářského studia KVV
 • Jaroslav Hejný: ze sbírek PF JU (společně s galerií D9)
 • Zásmucký projekt Dopis nevinnému – Výběr prací pedagogicko-studentského workshopu v klášteře Zásmuky
 • Barvy, gesta, tvořivost – výstava výtvarných prací z letního projektu studentek KVV L. Jílkové a E. Kolářové

 

2014

 • Křížová cesta. Výstava prací pedagogů KVV PF JU.
 • Hrnky. Výsledky studentských prací atelieru prostorové tvorby – keramika.
 • Soku 2014. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Energie.
 • Václav Živec – kresba, malba. Výstava výběru prací autora z let 1914–1975.
 • Příběh. Výstava prací L. Vilhelmové, J. Němcové a A. Pospíšila.
 • Sklářská tvorba. Výsledky studentských prací z výběrového semináře ST na KVV PF JU.

 

2013

 • Soku 2013. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Kontrast.
 • Pedagogové a hosté KVV k 65. výročí založení PF.
 • Výsledky grantu GAJU 042/2010/H Aplikace estetických přístupů ve sklářské tvorbě.

 

2012

 • GAJU – zenová kresba. Prezentace dílčích výsledků grantu KVV PF JU.
 • Grafický design. Výstava studentských semestrálních prací.
 • Soku 2012. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Vznik.

 

2011

 • Rožmberský rok. Výstava tematických studentských prací, spolupráce s Krajským úřadem.
 • Studentské kresby a malby. Výstava výsledků atelieru plošných výtvarných činností.
 • Figurální kresba. Prezentace studentských prací polských posluchačů FAVU PU Radom.
 • Soku 2011. Výsledky sochařského kurzu studentů KVV PF JU na téma Energie.
 • Výsledky grantu FRVŠ 308/2010 Sklářská tvorba.

FOTOGALERIE

Grafika a Grafika

výtvarné práce studentů za ZS 2019

FOTOGALERIE

Výstava PROMĚNA

Výstava s názvem Proměna prezentuje práce Kláry Davídkové, Veroniky Drábkové, Lenky Horatlíkové a Simony Lazárkové, které vznikly v rámci on-line výuky v zimním semestru pod vedením doc. Lenky Vilhelmové a Mgr. Olgy Divišové. Zaměřují se na prostorovou i plošnou tvorbu a využívání různých technik a materiálů a jejich možností, k čemuž se váže i samotný název výstavy.

FOTOGALERIE

Autorská volná tvorba

 

FOTOGALERIE

NÁ DO BA

 

FOTOGALERIE

S krajinou uvnitř

 

Tisková zpráva k výstavě (.pdf)

 

FOTOGALERIE

Přehlídka studentských výtvarných prací

 

FOTOGALERIE

Meziprostory
výstava prací studentů navazujícího magisterského studia v Galerii D9 a Malé galerii

 

KONTAKT

Malá galerie
Dukelská 9
České Budějovice

Kurátorky Malé galerie:

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.
duchkova@pf.jcu.cz

Z. Duchková - foto

Curriculum vitae (.pdf)

 

Mgr., Bc. Olga Divišová
odivisova@pf.jcu.cz

O. Divišová - foto

Curriculum vitae (.pdf)

O Malé galerii

Výstavní činnost Malé galerie probíhá paralelně s kurátorským programem hlavního galerijního prostoru D9. Orientuje se především na prezentaci prací studentů katedry výtvarné výchovy PF JU, které vznikají v rámci jejich studia, jako jsou například semestrální nebo kvalifikační práce. Malá galerie je prostorem otevřeným i pro menší autorské výstavy a pro prezentaci tvůrčích výstupů dalších pracovišť Jihočeské univerzity.

Kurátorkami Malé galerie jsou Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. a Mgr., Bc. Olga Divišová

Program

2023

únor:
Meziprostory – prezentace prací studentů navazujícího magisterského studia

2022

leden:
Autorská volná tvorba

únor:
NÁ DO BA – prezentace objektů vzniklých v ZS 21/22 v rámci semináře Prostorová tvorba – keramika – design I., pod vedením dr. Josefa Lorence (8. 2. – 21. 2. 2022)

únor – duben:
autorská tvorba Barbory Mouchové, studentky navazujícího magisterského dvouoborového studia (22. 2. – 1. 4. 2022)

duben – květen:
Výklad – malby městských exteriérů, plenér studentů 3. ročníku (5. 4. – 19. 4. 2022)
Id – prezentace intermediální tvorby na téma Identita, pod vedením dr. Petra Brožky (19. 4. – 3. 5. 2022)

květen – září:
prezentace výstupů z plenéru z LS 22 (17. 5. – 30. 9. 2022)

říjen – listopad:
prezentace grafických výstupů pod vedením Mgr. Nikoly Příhodové (konkrétní termín bude upřesněn)

prosinec:
základy kresby a malby (1. a 2. ročníky) pod vedením doc. Lenky Vilhelmové, dr. Karla Řepy a MgA. Petry Vichrové (konkrétní termín bude upřesněn)

Fotogalerie

Meziprostory

Přehlídka studentských výtvarných prací

S krajinou uvnitř

NÁ DO BA

Autorská volná tvorba

Proměna

Grafika a Grafika

Odkazy

https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-vytvarne-vychovy

https://galerie.pf.jcu.cz/d9

Kontakt

Malá galerie
Dukelská 9
České Budějovice

Kurátorky Malé galerie:

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.
duchkova@pf.jcu.cz
Curriculum vitae (.pdf)

Mgr., Bc. Olga Divišová
odivisova@pf.jcu.cz
Curriculum vitae (.pdf)