Malá galerie

 

 

Program Malé galerie je z důvodu rekonstrukce budovy Dukelská pozastaven – minimálně do konce roku 2024.

 

 

Prostory

Vernisáž v pondělí 17. 4. 2023 v 17.00

 

Výstava PROSTORY představí malby studentů, které vznikly v rámci seminářů Nefigurativní malba pod vedením Petry Vichrové a Plošné výtvarné činnosti – autorská tvorba II pod vedením Petra Falka. Vychodiskem koncepce výstavy a kritériem pro výběr autorů bylo téma zachycení prostoru, jak ve smyslu abstraktního, tak vizuálně redukovaného skutečného prostoru. Vernisáž výstavy proběhne spolu s vernisáži v Galerii D9 17. 4. v 17:00 a výstava potrvá do 17. 5.

 

STOLY

Vernisáž v úterý 21. 3. 2023 v 17.00

 

Prezentace kolektivní studentské práce v rámci Metodického/ateliérového prosemináře vedeného Petrem Falkem

tisková zpráva k výstavě

 

MEZIPROSTORY

Vernisáž v úterý 14. 2. 2023 v 17.00

 

Výstava Meziprostory prezentuje výstupní autorské projekty zpracované v zimním semestru 2022/23 v rámci předmětu Materiál ve výtvarné tvorbě – textil I a papír I pod vedením Mgr. Olgy Divišové a předmětů Prostorová tvorba – základy sklářské tvorby a Performativní prvky ve výtvarném projevu pod vedením Mgr. Josefa Lorence, Dr. Autoři děl jsou studenti navazujícího magisterského studia katedry výtvarné výchovy (jednooborové i dvouoborové studium). Společným jmenovatelem všech artefaktů je experiment a zachycení osobnosti jednotlivých tvůrců. Každý z vystavujících skrze své dílo zachytil to, co je mu blízké, co ho charakterizuje nebo se naopak jednalo o jakousi osobní výzvu zpracovat něco, co je autorově osobnosti úplně cizí.
Výstava je součástí oslav 75. výročí Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.

 

Přehlídka studentských prací je každoročně očekávanou akcí Malé galerie, a bývá vítaným zakončením jejího ročního výstavního programu. Zahrnuje práce studentů několika výukových programů z roku 2021 a letošního zimního semestru, které vznikaly pod vedením Magdalény Černé, Nikoly Příhodové a Lenky Vilhelmové. Tvorba studentů má jednotící prvek, kterým je papírové médium, grafické činnosti, včetně recyklace materiálů a vrácení života opotřebovaným předmětům, kterým je dána nová podoba související s jejich dalším využití. Tím se také otevírají další tvůrčí otázky všem zainteresovaným. Expozice nabízí v rámci samotných grafických děl, užitých předmětů a fotografií plakátovou tvorbu, která se stane součástí studentských portfolií.

Id

Vernisáž v úterý 26. 4. 2022 v 17.00

 

Výstava Id představuje práce studentů 2. ročníku jednooborového studia KVV v rámci předmětu Intermediální tvorba. Během zimního semestru studenti plnili sérii krátkých zadání vztahujících se k jednotlivým trendům intermediální výtvarné tvorby druhé poloviny 20. století. Pro tuto prezentaci byla vybrána část vztahující se k inscenované fotografii, zejména práce, které reagují na problematiku práce s identitou. Zásadní vrstvou výstavy je její instalace. Způsob prezentace má ještě více podpořit téma prací a vytvořit jakýsi metaartefakt, na němž se podílí všichni studenti.

Vystavující studenti: Štěpán Blaschko, Šárka Daňhelová, Tereza Dostálová, Kateřina Matulková, Barbora Pouzarová, Tereza Prokšová, Alena Šindelářová

Výklad

Vernisáž v úterý 5. 4. 2022 v 18.00

 

Jarní plenér se studenty 3. ročníku byl věnován městským zákoutím. Tématem prací a zároveň názvem výstavy se staly Výklady. Mikrokrajiny výloh obchodů jsou cenným studijním materiálem. Každý výklad je svébytnou scénou a prostorové vztahy mezi předměty nemají daleko k problematice objektů v krajině.

Vystavující studenti: Adéla Čiháková, Jan Kubíček, Františka Kyselková a Ruslana Narychnjuk.

Vedoucí plenéru: Petr Brožka

S krajinou uvnitř

Vernisáž výstavy studentky navazujícího magisterského dvouoborového studia (Př-Vv) Barbory Mouchové se uskuteční 22. 2. 2022 v 17.00

Tisková zpráva k výstavě

NÁ DO BA

Zahájení výstavy se uskuteční 15. 2. 2022 v 17.00

Autorská volná tvorba

vernisáž ve středu 15. 12. 2021 od 13.00

Proměna

Výstava proběhne v on-line režimu 7. 4. – 7. 5. 2021.

David Kadlec: Hledání

Vernisáž výstavy se s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR prozatím odkládá.

Grafika a Grafika – výtvarné práce studentů za ZS 2019

vernisáž v úterý 3. 3. 2020 od 17.30

Výstava studentů 1. ročníků KVV PF JU se koná jako součást dne otevřených dveří na PF JU a potrvá do začátku LS 2020.

Výstava prací žáků a studentů zásmuckých Tvůrčích dílen

vernisáž v úterý 5. 11. 2019 od 17.00

Výstava studentů ateliéru keramiky a grafiky KVV PF JU

vernisáž v úterý 21. 5. 2019 od 17.00

„O grafice“

vernisáž v úterý 2. 4. 2019 od 18.00

Ateliérové procesy

vernisáž v úterý 12. 3. 2019 od 18.00

Otevřené dveře

dernisáž v úterý 26. 2. 2019 od 16.00

 

FOTOGALERIE

Grafika a Grafika

výtvarné práce studentů za ZS 2019

FOTOGALERIE

Výstava PROMĚNA

Výstava s názvem Proměna prezentuje práce Kláry Davídkové, Veroniky Drábkové, Lenky Horatlíkové a Simony Lazárkové, které vznikly v rámci on-line výuky v zimním semestru pod vedením doc. Lenky Vilhelmové a Mgr. Olgy Divišové. Zaměřují se na prostorovou i plošnou tvorbu a využívání různých technik a materiálů a jejich možností, k čemuž se váže i samotný název výstavy.

FOTOGALERIE

Autorská volná tvorba

 

FOTOGALERIE

NÁ DO BA

 

FOTOGALERIE

S krajinou uvnitř

 

Tisková zpráva k výstavě (.pdf)

 

FOTOGALERIE

Přehlídka studentských výtvarných prací

 

FOTOGALERIE

Meziprostory
výstava prací studentů navazujícího magisterského studia v Galerii D9 a Malé galerii

 

KONTAKT

Malá galerie
Dukelská 9
České Budějovice

Kurátorky Malé galerie:

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.
duchkova@pf.jcu.cz

Z. Duchková - foto

Curriculum vitae (.pdf)

 

Mgr., Bc. Olga Divišová
odivisova@pf.jcu.cz

O. Divišová - foto

Curriculum vitae (.pdf)

O Malé galerii

Výstavní činnost Malé galerie probíhá paralelně s kurátorským programem hlavního galerijního prostoru D9. Orientuje se především na prezentaci prací studentů katedry výtvarné výchovy PF JU, které vznikají v rámci jejich studia, jako jsou například semestrální nebo kvalifikační práce. Malá galerie je prostorem otevřeným i pro menší autorské výstavy a pro prezentaci tvůrčích výstupů dalších pracovišť Jihočeské univerzity.

Kurátorkami Malé galerie jsou Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. a Mgr., Bc. Olga Divišová

Program

2023

únor:
Meziprostory – prezentace prací studentů navazujícího magisterského studia

2022

leden:
Autorská volná tvorba

únor:
NÁ DO BA – prezentace objektů vzniklých v ZS 21/22 v rámci semináře Prostorová tvorba – keramika – design I., pod vedením dr. Josefa Lorence (8. 2. – 21. 2. 2022)

únor – duben:
autorská tvorba Barbory Mouchové, studentky navazujícího magisterského dvouoborového studia (22. 2. – 1. 4. 2022)

duben – květen:
Výklad – malby městských exteriérů, plenér studentů 3. ročníku (5. 4. – 19. 4. 2022)
Id – prezentace intermediální tvorby na téma Identita, pod vedením dr. Petra Brožky (19. 4. – 3. 5. 2022)

květen – září:
prezentace výstupů z plenéru z LS 22 (17. 5. – 30. 9. 2022)

říjen – listopad:
prezentace grafických výstupů pod vedením Mgr. Nikoly Příhodové (konkrétní termín bude upřesněn)

prosinec:
základy kresby a malby (1. a 2. ročníky) pod vedením doc. Lenky Vilhelmové, dr. Karla Řepy a MgA. Petry Vichrové (konkrétní termín bude upřesněn)

Fotogalerie

Meziprostory

Přehlídka studentských výtvarných prací

S krajinou uvnitř

NÁ DO BA

Autorská volná tvorba

Proměna

Grafika a Grafika

Odkazy

https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-vytvarne-vychovy

https://galerie.pf.jcu.cz/d9

Kontakt

Malá galerie
Dukelská 9
České Budějovice

Kurátorky Malé galerie:

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.
duchkova@pf.jcu.cz
Curriculum vitae (.pdf)

Mgr., Bc. Olga Divišová
odivisova@pf.jcu.cz
Curriculum vitae (.pdf)