Malá galerie

 

Fotogalerie

Fotogalerie

Ukázky prací posluchačů 3. ročníku VV (jednooborová) z předmětů Prostorová tvorba a Sklářská tvorba

Fotogalerie

Výsledky studentského workshopu na téma: KONVEXNÍ A KONKÁVNÍ JAKO FORMA SDĚLENÍ
a
výsledky realizací studentských projektů na téma: SOCHA JAKO DESIGN DESIGN JAKO SOCHA

11. 2. - 23. 2. 2015

Fotogalerie

Prostorová tvorba 4 - duben 2015

Fotogalerie

Prezentace studijních maleb a kreseb 1. ročníku za letní semestr

Fotogalerie

AB OVO - výstava studijních prací posluchaček a posluchačů bakalářského studia KVV

Fotogalerie

Jaroslav Hejný - vernisáž

Fotogalerie

Dopis nevinnému - výběr prací pedagogicko-studentského workshopu v Klášteře Zásmuky

Fotogalerie

Barvy, gesta, tvořivost - Eva Kolářová a Lucie Jílková 2015

 

Koncept: Bez palety a štětců

KAŽDÝ SVÝM GESTEM HOZERNÍ BARVY NA OBRAZ DO NĚJ VLOŽIL NĚCO ZE SEBE. NA MALBÁCH SE PODÍLELY NAŠE KAMARÁDKY. I NÁHODNĚ PŘIZVANÍ KOLEMJDOUCÍ.

PAPÍRY, BALICÍ PAPÍR, ČTVRTKY, KARTONY, SOLOLITOVÉ DESKY, AKRYLOVÉ BARVY, SLUNCE A VÍTR

 

Akce:

  1. První impulz: Střelba šipek do balonků naplněných naředěnými akrylovými barvami, které byly uvázány nad malířskými plátny. Stékání a vzájemné prolínání barev přes všechna tři plátna byl výsledný efekt. (Společná práce s taneční skupinou "Not Just Dance" ve Vodňanech)
  2. Posun tématu: Vrhání barvy z kelímků, práce s možnostmi tohoto výtvarného média. Hlavní plátno bylo podloženo pomocnými papíry a kartony a nakonec i textilem. Barvy a způsob házení bylo řízeno našimi emocemi z místa i počasím. (Lipno - Horní Planá)
  3. Řízená náhoda: Na kmeny stromů byly umístěny sololitové desky, obklopené pomocnými papíry. Obraz se utvářel pomocí gesta vyhození barvy z kelímku, nejen řízeného emocemi a volenými harmoniemi odstínů barev. Do vytváření tvarů skvrn a jejich překrývání se mimo gest účastníků přidával i vliv silného větru. Ve výsledku vznikly zajímavé kompozice nejen na hlavním formátu, ale i na papírech, které vykrývaly jejich okolí. (Společná práce členů kurzu kresby a malby v plenéru pořádaném ak. mal. V. Vejsovou, i zapojení kolemjdoucích lidí, Chlum u Třeboně)
  4. Brána: Princip zasahující do prostoru, umocněn světlem. (zapojení spolužáků)

Fotogalerie

Hostina u Trimalchiona - práce ateliéru grafiky a malby studentů KVV

Fotogalerie

Studie a stylizace organických forem

Fotogalerie

Historie - Kniha - Antikniha

Fotogalerie

Kreslení na Učitelském ústavu v Českých Budějovicích

Expozice studentských artefaktů z Učitelského ústavu v Českých Budějovicích z 20., 30. a 40 let 20. století z archivu KVV PF JU. Výstava se konala v rámci doprovodného programu XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, pořádané PF JU v ČB

Fotogalerie

Výsledky workshopu prostorové tvorby studentů navazujícího jednooborového studia na téma Změna

Fotogalerie

Aktivní krajina
Prezentace studentských land - artových projektů magisterského studia z kurzu environmentální tvorby v Rožmberku nad Vltavou.

Fotogalerie

Studentské práce realizované v rámci volitelných předmětů VPTI - individuální studentský projekt a SKT - sklářská tvorba

Fotogalerie

Grafická tvorba/Konceptuální tvorba
Studentské realizace
vede: Dr. D. Sládková M. A.

Fotogalerie

Kreslení na učitelském ústavu

Fotogalerie

Abstrakce?

(práce studentů NFMU1)

Fotogalerie

Rytmus a jeho rysy při hledání abstraktních forem

(výsledky sochařského workshopu)

Fotogalerie

Plenér na téma Náměstí v Českých Budějovicích

(bc vv jednooborové)

Fotogalerie

Figurální kresby

Studijní práce posluchačů jednooborového studia (bc ZUŠ)

Fotogalerie

Prostorová tvorba IV. - sochařská kompozice

Stylizace organické formy 2017

FOTOGALERIE

Křídla – vazby – struktury – konstrukce

FOTOGALERIE

Hrnky a zvířata

FOTOGALERIE

Nový bestiář

FOTOGALERIE

Otevřené dveře

FOTOGALERIE

Ateliérové procesy

FOTOGALERIE

„O grafice“

FOTOGALERIE

Výstava studentů ateliéru keramiky a grafiky KVV PF JU

FOTOGALERIE

Grafika a Grafika

výtvarné práce studentů za ZS 2019

FOTOGALERIE

Výstava PROMĚNA

Výstava s názvem Proměna prezentuje práce Kláry Davídkové, Veroniky Drábkové, Lenky Horatlíkové a Simony Lazárkové, které vznikly v rámci on-line výuky v zimním semestru pod vedením doc. Lenky Vilhelmové a Mgr. Olgy Divišové. Zaměřují se na prostorovou i plošnou tvorbu a využívání různých technik a materiálů a jejich možností, k čemuž se váže i samotný název výstavy.

FOTOGALERIE

Autorská volná tvorba

 

FOTOGALERIE

NÁ DO BA

 

FOTOGALERIE

S krajinou uvnitř

 

Tisková zpráva k výstavě (.pdf)

 

FOTOGALERIE

Přehlídka studentských výtvarných prací

 

FOTOGALERIE

Meziprostory
výstava prací studentů navazujícího magisterského studia v Galerii D9 a Malé galerii

 

FOTOGALERIE

Grafika a Grafika

výtvarné práce studentů za ZS 2019

FOTOGALERIE

Výstava PROMĚNA

Výstava s názvem Proměna prezentuje práce Kláry Davídkové, Veroniky Drábkové, Lenky Horatlíkové a Simony Lazárkové, které vznikly v rámci on-line výuky v zimním semestru pod vedením doc. Lenky Vilhelmové a Mgr. Olgy Divišové. Zaměřují se na prostorovou i plošnou tvorbu a využívání různých technik a materiálů a jejich možností, k čemuž se váže i samotný název výstavy.

FOTOGALERIE

Autorská volná tvorba

 

FOTOGALERIE

NÁ DO BA

 

FOTOGALERIE

S krajinou uvnitř

 

Tisková zpráva k výstavě (.pdf)

 

FOTOGALERIE

Přehlídka studentských výtvarných prací

 

FOTOGALERIE

Meziprostory
výstava prací studentů navazujícího magisterského studia v Galerii D9 a Malé galerii

 

KONTAKT

Malá galerie
Dukelská 9
České Budějovice

Kurátorky Malé galerie:

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.
duchkova@pf.jcu.cz

Z. Duchková - foto

Curriculum vitae (.pdf)

 

Mgr., Bc. Olga Divišová
odivisova@pf.jcu.cz

O. Divišová - foto

Curriculum vitae (.pdf)

O Malé galerii

Výstavní činnost Malé galerie probíhá paralelně s kurátorským programem hlavního galerijního prostoru D9. Orientuje se především na prezentaci prací studentů katedry výtvarné výchovy PF JU, které vznikají v rámci jejich studia, jako jsou například semestrální nebo kvalifikační práce. Malá galerie je prostorem otevřeným i pro menší autorské výstavy a pro prezentaci tvůrčích výstupů dalších pracovišť Jihočeské univerzity.

Kurátorkami Malé galerie jsou Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D. a Mgr., Bc. Olga Divišová

Program

2023

únor:
Meziprostory – prezentace prací studentů navazujícího magisterského studia

2022

leden:
Autorská volná tvorba

únor:
NÁ DO BA – prezentace objektů vzniklých v ZS 21/22 v rámci semináře Prostorová tvorba – keramika – design I., pod vedením dr. Josefa Lorence (8. 2. – 21. 2. 2022)

únor – duben:
autorská tvorba Barbory Mouchové, studentky navazujícího magisterského dvouoborového studia (22. 2. – 1. 4. 2022)

duben – květen:
Výklad – malby městských exteriérů, plenér studentů 3. ročníku (5. 4. – 19. 4. 2022)
Id – prezentace intermediální tvorby na téma Identita, pod vedením dr. Petra Brožky (19. 4. – 3. 5. 2022)

květen – září:
prezentace výstupů z plenéru z LS 22 (17. 5. – 30. 9. 2022)

říjen – listopad:
prezentace grafických výstupů pod vedením Mgr. Nikoly Příhodové (konkrétní termín bude upřesněn)

prosinec:
základy kresby a malby (1. a 2. ročníky) pod vedením doc. Lenky Vilhelmové, dr. Karla Řepy a MgA. Petry Vichrové (konkrétní termín bude upřesněn)

Fotogalerie

Meziprostory

Přehlídka studentských výtvarných prací

S krajinou uvnitř

NÁ DO BA

Autorská volná tvorba

Proměna

Grafika a Grafika

Odkazy

https://www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-vytvarne-vychovy

https://galerie.pf.jcu.cz/d9

Kontakt

Malá galerie
Dukelská 9
České Budějovice

Kurátorky Malé galerie:

Mgr. Zuzana Duchková, Ph.D.
duchkova@pf.jcu.cz
Curriculum vitae (.pdf)

Mgr., Bc. Olga Divišová
odivisova@pf.jcu.cz
Curriculum vitae (.pdf)